Onder de zon - Bijbelboek 'Prediker'      Geannuleerd

Het Bijbelboek ‘Prediker’ gooit onze kijk op de wereld overhoop. Het stelt de zin van ons komen en gaan in vraag.

Alles in het leven is als ondoorzichtige rook of mist. Niets heb je zelf in de hand en de betekenis is onduidelijk. Toch is het leven niet zinloos. Het is wijs om je geen zorgen te maken en te leven in het hier en nu, terwijl je beseft dat zowel de goede als de minder goede dingen in het leven waardevolle geschenken zijn van God. ‘Prediker’ daagt ons uit:

- Hoe gaan wij om met onze tijd en de mist van ons bestaan?

- Hoe wijs is dit Bijbelboek voor ons vandaag?

- Hoe kijk jij naar de zin van het leven?

 

  • Op vrijdag 13 mei genieten we van de monoloog ‘Onder de zon’. Hierin komt het boek ‘Prediker’ woord voor woord tot leven. De voorstelling wordt voorafgegaan door een interessante inleiding.

  • Op vrijdag 20 mei gaan we zelf met ‘Prediker’ aan de slag. We gebruiken diverse werkvormen om het Bijbelse verhaal te verbinden met ons eigen verhaal.

Vertelling en begeleiding:

Dries de Bakker, diaken voor het bisdom Antwerpen, medewerker Vlaams Bijbelgenootschap,

Jan Dams, diaken voor het bisdom Antwerpen, docent aan de lerarenopleiding van de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen

 

Vrijdagen 13 en 20 mei 2022 om 20 u.

Bijdrage: 10 euro per avond

Alles is vermoeiend.jpg