Bijbelse studiedag: Paulus en de Korintiërs

Met de Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs krijgen we een ongemeen boeiende inkijk in een van de eerste geloofsgemeenschappen van de jonge kerk. Het gaat om authentieke teksten van Paulus, maar het betreft wel een collage die op een later tijdstip is samengesteld als ‘1 Korintiërs’.

We zijn getuige van een levendig over en weer tussen Paulus en de verkondiging van zijn evangelie enerzijds, en de vragen en bekommernissen die leven bij de Korintiërs anderzijds. Het messiaanse experiment krijgt voet aan de grond in de pluriforme havenstad Korinte, maar de nieuwe geloofsleerlingen kunnen (en willen) hun oude gewoonten niet zomaar afleggen.

We moeten de brief kritisch lezen, want er zijn ook passages die later ‘ingeschoven’ zijn, passages die onder andere de positie van de vrouw in de gemeente betreffen.

Begeleiding: Jean Bastiaens, nieuwtestamenticus en directeur Bijbelhuis                                 Zevenkerken

 

Vrijdag 8 oktober 2021 van 9.30 u. tot 16.30 u.

Bijdrage: 45 euro (maaltijd inbegrepen)

Paulus en de Korinthiërs.jpg