Bijbelse verkenningen:

'Met een naam en een gezicht. Dynamiek van het Bijbelse geloof'

Christelijk geloven heeft betrekking op inzichten, houdingen, gedragingen, gevoelens, … die verwijzen naar Gods liefde voor mensen. De Bijbel verhaalt erover in alle toonaarden en tekstsoorten. Het is niet altijd eenvoudig om al die Bijbelse input op een rijtje te zetten. Grote woorden uit onze geloofstraditie kunnen ons daarin helpen: bevrijding, schepping, kwaad en lijden, gerechtigheid, menswording, dood en verrijzenis, hoop, …

Deze thema’s willen we tijdens de samenkomsten verkennen vanuit Bijbelteksten. We doen dat aan de hand van een aantal hoofdstukken uit het boek ‘Met een naam en een gezicht. Dynamiek van het Bijbelse geloof’ (auteurs: CCV Gent). Voor sommigen is deze verkenning een aanzet tot een persoonlijke synthese, voor anderen een boeiende kennismaking, voor nog anderen een welkome verdieping. Voor allen is het ongetwijfeld een inspirerende tocht door de Bijbel.

Begeleiding: Peter Houlleberghs, theoloog en diaken

 

Donderdagavonden 17 september, 15 oktober, 19 november en 

17 december 2020

Donderdagavonden 21 januari, 25 februari, 18 maart, 15 april en

20 mei 2021

telkens van 20 u. tot 22 u.

Bijdrage: 70 euro voor de reeks