Bijbelstudie: Bijbelse verbeelding

- Tijdens de eerste bijeenkomst nemen we een boek uit het Oude Testament als uitgangspunt en leggen een link naar kunstuitingen in de 12de eeuw. We staan stil bij Bijbelse verbeelding in de (verdwenen) visioenen van de profeet Zacharia in de Servaaskerk te Maastricht.

- De tweede bijeenkomst brengt ons bij een boek uit het Nieuwe Testament en kunstuitingen in de 15de eeuw. We verdiepen ons in de Bijbelse verbeelding van Domenico Ghirlandaio e.a. rond Johannes de Doper.

- De derde keer staan we aan de hand van enkele concrete voorbeelden stil bij de vragen: wanneer is kunst religieus en kan ze ook die betekenis verliezen? Dat doen we aan de hand van zeven schilderijen van Tone Devisscher uit de cyclus 'Klein mensje hoop' in Ten gronde. We doen ook een oefening om in hedendaagse kunstwerken een eigen (Bijbel)verhaal te herkennen.

Begeleiding: Luc Devisscher, exegeet medewerker CCV Mechelen-Brussel

 

Maandagvoormiddagen 13, 20 en 27 september 2021, telkens van 9.30 u. tot 12 u.

Bijdrage: 40 euro voor de reeks

Bijbelse verbeelding.jpg