© 2018 Hof Zevenbergen

  • 2000px-F_icon.svg
De Woongroep
 
Op 4 oktober 1977 werd Hof Zevenbergen opgericht 
door de zusters van het Convent van Bethlehem.
Drie van hen: zr Simonne, zr. Ida en zr. Katrien,
leven en werken nog steeds op het domein.
In 2014 droegen de zusters het bezinningshuis over aan 
drie gezinnen die samen vzw Hof Zevenbergen oprichtten.
Op dit moment bestaat de Woongroep uit zes mensen:
zr. Simonne, zr. Ida en zr. Katrien, Erik en Leen en Hilde.
Zij wonen op en rond het domein en zetten zich dagelijks in
om de mensen die op Hof Zevenbergen te gast zijn
zo goed mogelijk te ontvangen en hen een ruime waaier 
van levensverdiepende activiteiten aan te bieden.
 

Een bredere, dragende groep mensen

 

Hof Zevenbergen wil een zaoeja zijn en wordt vanaf het begin mee gedragen door vele mensen die zich als medewerker en vrijwilliger in verschillende wijzen van betrokkenheid voluit inzetten om dit huis te helpen groeien tot een plek van Menswording, waar ieder die dat verlangt kan thuis komen bij zichzelf, bij medemensen en bij de Heer.

Wij zeggen volmondig ‘ja’ aan de doelstellingen van het project en engageren ons hiervoor vanuit een

  • gezamenlijke inspiratie die we samen voeden en bij elkaar mogen bevragen

  • een betrokkenheid op elkaar en op onze gasten en wij weten ons uitgedaagd om…

  • in eenvoud, respect en vriendschap samen zorg te dragen voor een open, gastvrij huis.

  • open te staan voor iedereen die hier, om welke reden dan ook, enige tijd wil verblijven of meeleven.