De Woongroep
 
Op 4 oktober 1977 werd Hof Zevenbergen in haar huidige vorm opgericht door de zusters van het Convent van Bethlehem. De zusters Simonne, zr. Ida, zr. Mieke en zr. Katrien maakten er decennia lang hun levenswerk van in samen werken, leven en bidden. In 2004 kwamen Leen en Erik Herrebosch-Bollen met hun gezin aansluiten.
In 2014 droegen de zusters het bezinningshuis over aan de oprichters van de nieuwe vzw Hof Zevenbergen.
Recent kende de woongroep heel wat veranderingen. De zusters namen na 42 jaar afscheid en wonen terug in hun klooster te Duffel. Momenteel bestaan de bewoners uit: Erik, Leen en hun gezin, en zr. Hilde Reynders.
Zij wonen op en rond het domein en zetten zich dagelijks in
om de mensen die op Hof Zevenbergen te gast zijn
zo goed mogelijk te ontvangen en hen een ruime waaier 
van levensverdiepende activiteiten aan te bieden.
 

Een bredere, dragende groep mensen

 

Hof Zevenbergen wil een zaoeja zijn. Dit wordt vanaf het begin mee gerealiseerd door vele mensen. Zij zetten zich als medewerker en vrijwilliger in verschillende wijzen van betrokkenheid voluit in om dit huis verder te helpen uitgroeien tot een plek van Menswording, waar ieder die dat verlangt kan thuis komen bij zichzelf, bij medemensen, bij de Ander ...

Wij zeggen volmondig ‘ja’ aan de doelstellingen van het project en engageren ons hiervoor vanuit een

  • gezamenlijke inspiratie die we samen voeden en bij elkaar mogen bevragen

  • een betrokkenheid op elkaar en op onze gasten en wij weten ons uitgedaagd om…

  • in eenvoud, respect en vriendschap samen zorg te dragen voor een open, gastvrij huis.

  • open te staan voor iedereen die hier, om welke reden dan ook, enige tijd wil verblijven of meeleven.

© 2020 Hof Zevenbergen

  • 2000px-F_icon.svg