De Woongroep

Op 4 oktober 1977 werd Hof Zevenbergen in haar huidige vorm opgericht door de zusters van het Convent van Bethlehem. Zr. Simonne, zr. Ida, zr. Mieke en zr. Katrien maakten er decennia lang hun levenswerk van om het centrum uit te bouwen en te bezielen vanuit hun samen werken, leven en bidden.

In 2004 sloten Leen en Erik Herrebosch-Bollen met hun gezin bij hen aan..

In 2014 droegen de zusters het bezinningshuis over aan de oprichters van de nieuwe vzw Hof Zevenbergen.

 

Recent kende de woongroep heel wat veranderingen. De zusters namen na 42 jaar afscheid en wonen terug in hun klooster te Duffel.

Momenteel bestaan de bewoners uit: Erik, Leen en hun gezin,

en zr. Hilde Reynders. Zij zetten zich dagelijks in om de mensen die op Hof Zevenbergen te gast zijn zo goed mogelijk te ontvangen en hen een ruime waaier van levensverdiepende activiteiten aan te bieden.

KLFB_4zusters_06.jpg

Een bredere, dragende groep mensen

 

Hof Zevenbergen wil een zaoeja zijn. Dit wordt vanaf het begin mee gerealiseerd door vele mensen. Zij zetten zich als medewerker of vrijwilliger elk op hun eigen manier in om het huis verder te helpen uitgroeien tot een plek van Menswording, waar ieder die dat verlangt kan thuiskomen bij zichzelf, bij medemensen, bij de Ander ...​

 

Zij zeggen volmondig ‘ja’ op de doelstellingen van het project en engageren zich hiervoor vanuit

  • een gezamenlijke inspiratie die ze samen voeden en bij elkaar mogen bevragen,

  • een betrokkenheid op elkaar en op de gasten. 

 

Ze voelen zich uitgedaagd om

  • in eenvoud, respect en vriendschap samen zorg te dragen voor een open, gastvrij huis,

  • open te staan voor iedereen die er, om welke reden dan ook, een tijd wil verblijven of wil meeleven.

Zaoeja.JPG