Dood doet leven

In deze lezing gaan we in op een aantal fenomenen en ervaringen die zich vaak voordoen in de laatste levensfase, niet alleen bij de zieke zelf maar vaak ook bij de familieleden. We doen dit om zo tot een uitzuivering en verdieping te komen van ons eigen leven. Veel mensen zijn geneigd om zo lang mogelijk afstand te houden van alles wat te maken heeft met ziekte, aftakeling en sterven. Eigenlijk is dit geen wijze manier van in het leven staan. Niet alleen is het onmogelijk om deze aspecten van het leven blijvend te ontkennen en ontwijken, maar zo missen we ook een waardevolle kans om wakkerder en warmer dan ooit in het leven te staan. We nodigen de aanwezigen uit om deze kans met beide handen te grijpen.

Begeleiding: Alexander Verstaen, doctor in de psychologie, psychotherapeut, bezieler van het centrum Groeien in Leven en Sterven