Partneroproep 

Bestemming gebouwen Vlier - Linde

Kasteeldreef 21-23

2520 Ranst

Doelstelling en beoogde herbestemming

Vzw Hof Zevenbergen heeft de ambitie om de site Vlier en Linde tijdens de komende jaren een nieuwe bestemming te geven. Gezien de uitzonderlijke ligging, waarde en het grote potentieel van de site is een nieuwe bestemming wenselijk. Om een duurzame invulling van de gebouwen te realiseren wil vzw Hof Zevenbergen de invulling, het onderhoud en het gebruik van de eigendom overdragen aan een (private) partner (al dan niet in samenwerking met vzw Hof Zevenbergen en/of andere partners), die de uitbating ervan voor zijn rekening neemt.

Procedure

Het wordt aangeraden aan kandidaten om hun voorstel eerst af te toetsen met vzw Hof Zevenbergen, gekoppeld aan een terreinbezoek vóór het indienen van een voorstel.

Zo kunnen de verwachtingen van beide partijen verduidelijkt worden.

Hiervoor kan contact worden opgenomen met Leen Bollen, directeur van de vzw Hof Zevenbergen (leen.bollen@hofzevenbergen.be).


De geïnteresseerden kunnen bij de contactpersoon van Hof Zevenbergen een dossier opvragen.


Kandidaturen kunnen worden ingediend tot 1 april 2021 om 12u.


Hof Zevenbergen vzw
Kasteeldreef 22
2520 Ranst
Tel. 03/205 65 70
www.hofzevenbergen.be
Ondernemingsnummer 0547

De Linde.JPG