Over geluk en andere ongelukken

In deze lezing gaan we dieper in op de zoektocht naar geluk die een universeel menselijk gegeven blijkt te zijn. We onderzoeken of onze westerse psychologie ons geluksgevoel kan verhogen. We staan ook stil bij de boeddhistische traditie die ons de intrigerende boodschap brengt dat net de manier waarop we ons geluk zoeken ons geluk in de weg staat. We laten ons ook inspireren door misschien wel de grootste experts: mensen die ongeneeslijk ziek zijn en zich in de laatste fase van hun leven bevinden.

Hoe kijken zij tegen geluk aan? Wat kunnen we van hen leren?

Begeleiding: Alexander Verstaen, doctor in de psychologie, psychotherapeut,                         bezieler van het centrum Groeien in Leven en Sterven

 

Maandag 15 november 2021 van 14 u. tot 16.30 u.

Bijdrage: 15 euro

over geluk en andere ongelukken.jpg