top of page

Een brede dragende groep mensen

 

Hof Zevenbergen wil een zaoeja zijn. Dit wordt vanaf het begin mee gerealiseerd door vele mensen. Zij zetten zich als medewerker of vrijwilliger elk op hun eigen manier in om het huis verder te helpen uitgroeien tot een plek van Menswording, waar ieder die dat verlangt kan thuiskomen bij zichzelf, bij medemensen, bij de Ander ...​

 

Zij zeggen volmondig ‘ja’ op de doelstellingen van het project en engageren zich hiervoor vanuit

  • een gezamenlijke inspiratie die ze samen voeden en bij elkaar mogen bevragen,

  • een betrokkenheid op elkaar en op de gasten. 

 

Ze voelen zich uitgedaagd om

  • in eenvoud, respect en vriendschap samen zorg te dragen voor een open, gastvrij huis,

  • open te staan voor iedereen die er, om welke reden dan ook, een tijd wil verblijven of wil meeleven.

Zaoeja.JPG
bottom of page