top of page

Wijsheid uit het Oosten

In de oude denktradities van het Verre Oosten, namelijk het taoïsme en het boeddhisme, ontwikkelde zich een bijzondere aandacht voor de natuur en voor de processen die zich spontaan en natuurlijk voltrekken. In deze lezing kijkt Els Janssens naar de basisuitgangspunten van deze twee tradities in vergelijking met die van de westerse wereld. De fundamenteel andere uitgangspunten kunnen een belangrijke inspiratiebron zijn om onze westerse vanzelfsprekendheden te doorbreken en een uitweg te vinden uit de ecologische, sociale en religieuze crisis waarin we ons bevinden.

 

Begeleiding: Els Janssens, docente ‘School voor Comparatieve Filosofie’

 

Donderdag 10 november 2022 van 14 u. tot 17 u.

Bijdrage: 15 euro

p7 Wijsheid uit het Oosten.jpeg
bottom of page