top of page
Beweging van Menswording
Logo met opgevulde achtergrond.jpg

Ik geloof in Menswording

als een verlangen van iedere mens

om zich gelukkig te weten

als een te realiseren weg

die met vallen en opstaan

op een eigen wijze wordt gegaan

slechts in zorgzaam contact

met anderen

en met al wat een mens omringt

 

Ik geloof in Menswording

als een liefdesavontuur

tussen God en iedere mens

dat zich  ten diepste toe getoond heeft

in Jezus van Nazareth

 

Ik geloof in Menswording

als doel en zin van mijn leven

als leidraad voor mijn keuzes

als oproep om anderen hierbij

tot steun te zijn

tot voltooiing van deze wereld

Groeien in Menswording - Klik hier

Spiritualiteitsgroep - Klik hier

Het verlangen naar volheid van leven is gegrift in het hart van elke mens.

Velen zoeken oprecht hoe zij aan dit verlangen tegemoet kunnen komen en hoe ze kunnen worden wie zij ten diepste zijn.

We geloven dat de weg naar die levensvervulling niet ligt in een individualistisch streven naar macht, bezit of genot maar in het doordringen tot in onze diepste kern. Het klinkt paradoxaal, maar als mens vind je jezelf in het zorgzaam omgaan met jezelf en de andere. In het recht doen aan wie je ontmoet, in het helpen opstaan uit onmacht, verdrukking en lijden ervaar je iets wat boven jezelf uitstijgt. Een mens kan maar groeien in het zorgzaam contact dat we Liefde noemen.

Die levengevende liefde voor de ander kan een mens niet uit zichzelf alleen vinden.

We geloven dat we deze liefde ontvangen in de liefdesverbondenheid met anderen en met God zelf. Het is de liefde die je ontvangt en wilt ontvangen die je vrij maakt en je in staat stelt om te beminnen boven jezelf uit. In die liefdesdynamiek wordt een mens steeds meer aan zichzelf gegeven, komt hij steeds meer tot ontplooiing en wordt zo meer en meer wie hij wezenlijk is.

Jezus van Nazareth is ons voorgegaan op die weg van mens-wording. Ook hij heeft gaandeweg ontdekt waar zijn diepste roeping en zijn uiteindelijke bestemming lag. Hij vond die weg in een permanente dialoog met zijn Vader en in voortdurend contact met mensen die een appèl op hem deden. In Jezus kreeg Gods eigen naam ‘Ik zal er zijn’ gestalte. Zijn aanwezigheid werd tastbaar. Hij is voor ons de Christus, de volkomen mens, die helemaal gegeven is en toch helemaal zichzelf. Zo is hij icoon van God die in zichzelf gave en overgave in liefde is. Zo is hij de mens die Zoon van God (geworden) is.

We geloven dat elke mens geroepen is om dezelfde weg te gaan, om ten volle een mens te worden bij wie God mag wonen, een mens in wie Zijn goedheid en menslievendheid duidelijk worden. 

We willen dit geloof gestalte geven

  • in open dialoog met al wie eerlijk zoekt naar wat diep menselijk is,

  • in een aandachtig en zorgzaam omgaan met al wie gekwetst is of klein gehouden wordt en naar heelheid hunkert,

  • in dankbaarheid voor al wat we aan liefde, goedheid en schoonheid ontvangen,

  • in een bijzondere belangstelling voor de weg van menswording die in de Bijbel wordt geopenbaard, dit in openheid voor de tijd waarin we nu leven.

  • in een oprecht zoeken en luisteren naar God die in ons leeft en spreekt, en voor wie we ons vrij willen maken in meditatie en gebed.

We willen dit geloof en deze voornemens graag delen met vele anderen die verlangen naar dezelfde heelheid en die willen ingaan op de roepstem die klinkt in hun hart.

Daarbij beseffen we ten volle dat ieder daarin zijn eigen weg mag gaan, maar we beseffen evenzeer dat wij elkaars steun nodig hebben op die weg van menswording.

                                                                                  

Basistekst Beweging van Menswording 8 oktober 2011

 

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!

bottom of page