top of page

Uw Steun

WILT U ONS GRAAG FINANCIEEL STEUNEN ?

Giften vanaf 40 euro op jaarbasis
zijn fiscaal aftrekbaar.            

 

Met het attest dat u ontvangt recupereert u tot 45 % van uw gift.


Dit kan via een eenmalige overschrijving,

of u kunt een permanente opdracht geven aan uw bank

om maandelijks bv. 10 euro over te schrijven.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer

BE10 0000 0000 0404

van de Koning Boudewijnstichting

met als mededeling 015/1510/00074
(BIC BPOTBEB1)

Als erflater kunt u in uw testament bij de notaris ook een legaat maken aan vzw Hof Zevenbergen.

Meer info kan je bekomen bij je notaris.

Spreuksteen01.jpg
bottom of page