top of page

Uw Steun

Om de werking van Hof Zevenbergen financieel te steunen, is het Fonds 'Vrienden van Hof Zevenbergen' opgericht bij de Koning Boudewijnstichting.

WILT U ONS GRAAG FINANCIEEL STEUNEN ?

Giften vanaf 40 euro op jaarbasis
zijn fiscaal aftrekbaar.            

Met het attest dat u ontvangt recupereert u tot 45 % van uw gift.


Dit kan via een eenmalige overschrijving,

of u kunt een permanente opdracht geven aan uw bank

om maandelijks bv. 10 euro over te schrijven.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer

BE10 0000 0000 0404

van de Koning Boudewijnstichting

met als mededeling 015/1510/00074
(BIC BPOTBEB1)

Als erflater kunt u in uw testament ook een legaat maken aan vzw Hof Zevenbergen. Meer info kan u bekomen bij uw notaris.

Spreuksteen01.jpg
bottom of page