top of page

Green Key MVO

MVO beleidsverklaring

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

MVO betekent voor de vzw Hof Zevenbergen, duurzaamheid, eerlijk ondernemen en verantwoordelijkheid dragen jegens de eigen medewerkers, vrijwilligers en gasten, de omgeving en de maatschappij in bredere zin.

Wij zien het als onze taak om de inhoud van deze verklaring in acht te nemen en kenbaar te maken bij onze medewerkers, vrijwilligers, gasten, leveranciers en andere stakeholders.

 

Vzw Hof Zevenbergen zal

 • de relevante milieuwetgeving en ander milieueisen naleven

 • een aantoonbaar beleid voeren voor het verminderen van de CO2 voetafdruk

 • zuinig omgaan met middelen en materiaal en dit monitoren

 • biodiversiteit bevorderen in het eigen domein

 • een duurzaam aankoopbeleid voeren, met aandacht voor circulariteit

 • het milieubewust handelen van alle medewerkers bevorderen

 

 

Vzw Hof Zevenbergen zal

 • op geen enkel manier in strijd handelen met het eerlijk zaken doen in al haar facetten

 • aan alle geldende wet- en regelgeving met betrekking tot arbeid en werkomstandigheden voldoen

 • training en ontwikkeling van zijn medewerkers opvolgen en stimuleren

 • de gasten op een mensvriendelijk en menswaardige wijze behandelen en ontvangen. Uiteraard is ook hun veiligheid van prioritair belang bij hun verblijf.

 • betrokken zijn bij de uitbouw en het continu verbeteren van een duurzaam verblijf en toerisme.

bottom of page