top of page

Green Key MVO

MVO beleidsverklaring

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

MVO betekent voor de vzw Hof Zevenbergen duurzaamheid, eerlijk ondernemen en verantwoordelijkheid dragen jegens de eigen medewerkers, vrijwilligers en gasten, de omgeving en de maatschappij in bredere zin.

Wij zien het als onze taak om de inhoud van deze verklaring in acht te nemen en kenbaar te maken bij onze medewerkers, vrijwilligers, gasten, leveranciers en andere stakeholders.

Vzw Hof Zevenbergen zal

 • de relevante internationale, nationale en lokale wetgeving naleven, met inbegrip van de wetgeving op het gebied van milieu, gezondheid, veiligheid en arbeid

 • een aantoonbaar beleid voeren voor het verminderen van de CO2 voetafdruk, onder meer door zorgzaam omgaan met energie- en waterverbruik, beperken van afval.

 • zuinig omgaan met middelen en materiaal en dit monitoren

 • een duurzaam aankoopbeleid voeren, met aandacht voor circulariteit

 • biodiversiteit bevorderen in het eigen domein

 • het milieubewust handelen van alle medewerkers en gasten stimuleren

 

Vzw Hof Zevenbergen zal

 • de principes van corporate governance toepassen in de organisatiestructuur

 • op geen enkele manier handelen in strijd met principes van eerlijke handel

 • een sociaal beleid voeren met het oog op toegankelijkheid en integratie van mensen met specifieke behoeften

 • waar mogelijk medewerking verlenen aan activiteiten op het gebied van ecologische ontwikkeling of sociale gemeenschapsontwikkeling

 • training en ontwikkeling van medewerkers opvolgen en stimuleren

 • betrokken zijn bij de uitbouw en het continu verbeteren van een duurzaam verblijf en toerisme.

bottom of page