top of page

Meditatief Boogschieten - Boogschieten vanuit het hart
 

“Wanneer het eigen hart niet geraakt wordt, heeft het schieten geen doel getroffen.”

Kyudo, de weg van de boog, ook wel zen-boogschieten genoemd, is een van de oudste disciplines van de traditionele Japanse krijgskunsten. Het meditatief boogschieten, het boogschieten vanuit het hart, is een synthese van westers en Japans boogschieten. Deze fysieke en geestelijke kunst streeft naar harmonie met zichzelf, de boog, de pijl, het doel en de anderen. De betrachting is niet zozeer het raken van het doel, maar een verfijning van handelen in een samenspel tussen de mens en zijn omgeving. Kom eens kennismaken met deze bijzondere meditatievorm op de zolder van Hof Zevenbergen.

 

Begeleiding: Johan Leemen, begeleider meditatief boogschieten

 

Zondagen 16 oktober, 20 november, 18 december 2022

                     19 februari, 19 maart, 16 april, 4 juni 2023,

                     telkens van 14 u. tot 17 u.

Bijdrage: 20 euro per keer

 

p31 meditatief boogschieten.webp
bottom of page