top of page

Het mystieke 'vonkje in de ziel' sluimert in ieder van ons

Mystieke dagen

Het standaardwerk van Evelyn Underhill over mystiek is pas in 2022 in het Nederlands vertaald. Het werk geeft een breed overzicht van mystieke uitingen en graaft naar de diepe grondstromen en fasen. Het laat zien dat mystiek niet zweverig of wereldvreemd is en dat we allen in meerdere of mindere mate verwant zijn met de mystici.

Mystieke dagen.jpg

Op vrijdagnamiddag wil Jean-Jacques Suurmond, theoloog en therapeut, ons binnenvoeren in het denken van Underhill. Hij heeft haar standaardwerk vertaald en zich in haar mystiek denken verdiept. In deze uiteenzetting wordt ingegaan op mystiek als hartslag van het geloof en op de fasen van de mystieke weg en hoe zij raakpunten hebben met onze spirituele zoektocht.

Vrijdagavond luisteren we naar een Bijbelse vertelling in de Zaoeja, door Erik Herrebosch en Inge Verschueren.

Zaterdagvoormiddag zal Myriam Van den Eynde, geestelijk begeleider en voorganger in de Brug in Lier, het hedendaagse zinzoeken aftasten op zijn diepere bronnen en raakpunten met de mystieke stromingen.

Op zaterdagnamiddag is er een panelgesprek met de sprekers en de aanwezigen over de wisselwerking tussen mystiek en leven. Moderator is Erik Herrebosch.

 

Korte tweedaagse van vrijdag 8 maart om 14 u. tot zaterdag 9 maart 2024 om 16 u.

Bijdrage: 115 euro (met overnachting) of 75 euro (zonder overnachting).

bottom of page