Stille retraites

Een stille retraite biedt kansen tot een meerdaagse bezinningstijd in groep én in stilte.

Elke dag laat je je meenemen door korte inleidingen van de begeleider, die aanzetten tot reflectie, meditatie en persoonlijk gebed. Gemeenschappelijke gebedsmomenten zorgen voor een omkadering van de dag. De maaltijden verlopen ook in stilte.

 

VIJFDAAGSE RETRAITES

Zondag 5 december tot vrijdag 10 december 2021

André Jansen ofm

De bevrijdende en verbindende kracht van de blijde boodschap

De kracht van de blijde boodschap wordt mooi uitgedrukt in dat éne woord ‘gast-vrijheid’. Dit perspectief wordt toegelicht vooral vanuit parabels en enkele psalmen.

Ze confronteren ons met ons eigen levensverhaal en hebben de kracht om dit open te breken en te verruimen.

Zondag 27 maart tot vrijdag 1 april 2022

Bert Lodewijckx pr.

De zeven kruiswoorden van Jezus – Bijbelse en muzikale verbeelding

Tijdens deze retraite lezen we stukken uit het passieverhaal en andere gerelateerde Bijbelteksten, omkaderd met muziek van Joseph Haydn. We focussen op de zeven kruiswoorden, die ook over het gewone leven spreken en die we doorheen onze levensgeschiedenis kunnen meenemen als een richtsnoer.

De verbeelding in de natuur krijgt ook een prominente plaats.

Zondag 3 april tot vrijdag 8 april 2022

Rob Faesen sj.

Wie Hij is

In deze stille dagen richten we onze aandachtige blik op de persoon van Jezus Christus, in voorbereiding op de dagen dat we zijn lijden, dood en verrijzenis zullen overwegen. Als leidraad nemen we evangeliepassages die iets laten oplichten van het mysterie van wie Hij is. We wisselen af met enkele teksten uit de grote christelijke spirituele literatuur.

De vijfdaagse retraites starten zondag om 17 u. en eindigen vrijdag om

13.30 u. na het middagmaal.

Bijdrage: 355 euro (volpension)

DRIEDAAGSE RETRAITE

Zondag 8 mei tot dinsdag 10 mei 2022

Erik Galle, pr., psychotherapeut en auteur

De voorafplek – een therapeutisch en monastiek traject

Wat is de voorafplek? Dat is de plaats in elke mens waar God reeds aanwezig is.

Zich hiervan bewust worden, is het keerpunt in een mensenleven. Het bevrijdt ons van een overtrokken zelfbewustzijn en opent op wat ons als mens overstijgt. In deze dagen verkennen we wegen die ons naar de voorafplek brengen. Veel te vaak blijft deze schat verborgen.

De driedaagse retraite start zondag om 17 u. en eindigt dinsdag om 16 u.

Bijdrage: 165 euro (volpension)

TIENDAAGSE RETRAITE

Woensdag 27 juli tot vrijdag 5 augustus 2022

Lectio Divina: Het Woord is mens geworden

Zr. Karine Willems

“In elk nieuw nu wordt God in ons geboren.” (Ruusbroec)

De Lectio helpt ons doordringen tot de volheid van het mysterie van de Menswording om ervan te kunnen leven en er vrede en vreugde in te vinden.

 

De tiendaagse retraite start woensdag om 17 u. en eindigt vrijdag om 9.30 u.

Bijdrage: 545 euro (volpension)

stille retraites.JPG