Stille retraites

Een stille retraite biedt kansen tot een meerdaagse bezinningstijd in groep én in stilte. Elke dag laat je je meenemen door korte inleidingen van de begeleider, die aanzetten tot reflectie, meditatie en persoonlijk gebed. Daarnaast zorgen gemeenschappelijke gebedsmomenten voor een omkadering van de dag. De maaltijden verlopen ook in stilte.

 

VIJFDAAGSE RETRAITES

Zondag 13 december tot vrijdag 18 december 2020

Bert Lodewijckx, pr.

Evangelische gehoorzaamheid en nederigheid … met Paulus’ brief aan Filemon als gids

Een retraite voor religieuzen en anderen die zich onder de evangelische kritiek willen plaatsen, met linken naar de gehoorzaamheid en de nederigheid in het religieuze leven. Een Bijbels evangelische kijk met extra aandacht voor de brief van Paulus aan Filemon.

Zondag 21 maart tot vrijdag 26 maart 2021

Bert Lodewijckx, pr.

Leven met de eindtijd … iets van alle (leef)tijden

We hebben soms het gevoel dat we leven in de eindtijd, door ziekte en ouderdom, door chaos in de wereld. De eindtijd is van alle tijden, maar ze roept op tot waakzaamheid, tot je klaarmaken, tot het overschouwen van de levensbalans. Een Bijbels evangelische kijk op dit aanvoelen.

Je kan deze retraite op twee manieren volgen:

  • ter plaatse, in een beperkte groep. De inleidingen en vieringen worden in ruime lokalen gegeven zodat er voldoende ruimte is tussen de deelnemers.

        De maaltijden worden op de kamers gebracht.

        Voor dit volpension betaal je 355 euro.

        

  • online: via een link kan je de inleidingen en de vieringen thuis volgen. Je krijgt tijdig het programma zodat je weet op welk tijdstip je moet inzoomen.

        Deelnameprijs: 60 euro.

Zondag 18 april tot vrijdag 23 april 2021

Uitgesteld naar:  zondag 25 juli tot vrijdag 30 juli 2021

Jan Van Eycken, pr.

Als christen vandaag een ‘verrezen mens’ worden

Een christen is iemand die leeft vanuit de kracht van de verrijzenis. Tijdens deze vijfdaagse wordt nagegaan hoe je in de hedendaagse context een verrezen mens kan worden. We besteden aandacht aan de band met de wereldreligies.

 

Voor al deze retraites is het onthaal voorzien op zondag om 17 uur en het einde op vrijdag na het middagmaal.

 

DRIEDAAGSE RETRAITE

Zondag 7 februari tot dinsdag 9 februari 2021

Erik Galle, pr., psychotherapeut

Woorden als psalmen

Als mens laten we vaak kansen liggen om wat het leven brengt in dialoog te brengen met God, iets wat in de psalmen voortdurend gebeurt. In ons spreken met God hoeven we geen blad voor de mond te nemen. Zo ontdekken we wat gebed vermag, hoe het een mens van binnenuit helemaal kan veranderen.

 

Voor deze retraite is het onthaal voorzien op zondag om 17 uur en het einde op dinsdag om 16 uur.

 

Bijdrage vijfdaagse retraite: 355 euro (volpension)

Bijdrage vijfdaagse retraite online: 60 euro

Bijdrage driedaagse retraite: 165 euro (volpension)