top of page

Salongesprekken

In de winterse maand januari verzamelen we vier keer voor een warm gesprek in een gemoedelijke sfeer. We nodigen een interessante spreker uit over een thema dat ons beroert en gaan hierover in gesprek. Meedoen kan door ter plaatse aanwezig te zijn of via online streaming. Zo verbinden we ‘het salon’ met vele huiskamers.

Begeleiding: Filosoof Guido Van Heeswijck is onze ‘reflector’.

                       Erik Herrebosch leidt het gesprek in goede banen.

9 januari:  Guido Van Heeswijck, filosofoof en moderator van de salongesprekken neemt deze keer zelf plaats op de praatstoel naar aanleiding van zijn emeritaat en het boek ‘Tegendraadse beschouwingen. Op zoek naar houvast in een verandering van tijdperk’

16 januari: Geert Duhoux, opleidingsmanager digitale multimedia bij Thomas More Hogeschool, daarnaast heeft hij een passie voor het spanningsveld tussen wetenschap en geloof

23 januari: Saskia Van den Kieboom, pastoraal werkster midden in de diversiteit van Antwerpen Noord en sinds kort aanspreekpunt voor homosexualiteit en geloof in het bisdom Antwerpen

30 januari: Edel Maex, psychiater, auteur en zenleraar. In zijn jongste boek Het kan anders geeft hij een inkijk in zijn persoonlijke verhaal en zijn visie op lijden, therapie en religie. Een pleidooi voor openheid.

Maandagen 9, 16, 23 en 30 januari 2023, telkens van 19.30 tot 21 u.

Bijdrage: 10 euro per salongesprek (5 euro online)

                  Overschrijving op de rekening van Hof Zevenbergen                                              met vermelding:  Salongesprek + datum salongesprek

p10 Salongesprekken.jpg
bottom of page