top of page

Stille verdiepingsweken

Tijdens een stille verdiepingsweek laat je je meenemen door korte inleidingen van

de begeleider, die aanzetten tot reflectie, meditatie en persoonlijk gebed. Daarnaast zorgen gemeenschappelijke gebedsmomenten voor een omkadering van de dag.

De maaltijden verlopen ook in stilte.

p26 Stille verdiepingsweken.jpeg

Zondag 12 mei tot vrijdag 17 mei 2024

Thema: Verbinding in vertrouwen

Begeleiding: Bert Lodewijckx, pr.

In de Bijbel wordt veel over geloof gesproken. ‘Uw geloof heeft u gered’, klinkt het in vele genezingsverhalen. Je kan ‘geloof’ vertalen in ‘vertrouwen’. Onze ziel zal maar genezen als we weer leren vertrouwen. Wie wij zijn als gelovigen is te zien aan ons vertrouwen. Hoe helpt de Bijbel ons om vertrouwvol deze wereld tegemoet te gaan?

 

Zondag 9 juni tot vrijdag 14 juni 2024

Thema: Leerling zijn van Jezus. Het Marcusevangelie

Begeleiding: Mark Rotsaert sj.

In het Marcusevangelie staan enkele markante verhalen over de leerlingen van Jezus. In deze Ignatiaanse retraite verkennen we dit oudste evangelie en stellen ons de vraag: ‘Maar gij, wie zeg gij dat ik ben?’

Deze verdiepingsweken starten op zondag om 17 u. en eindigen op vrijdag om 13.30 u na het middagmaal.

Bijdrage: 454 euro (volpension)

 

Woensdag 31 juli tot vrijdag 9 augustus 2024

Lectio Divina: de Heilige Geest

Begeleiding: zr. Karine Willems, Convent van Betlehem

Bij zijn Hemelvaart beloofde Jezus ons niet alleen te laten, maar ons een Helper te geven: de Heilige Geest. Doorheen de lectio willen we die Helper beter leren kennen en Zijn heilzame aanwezigheid en leiding in ons leven op het spoor komen.

Deze tiendaagse start woensdag om 17 u. en eindigt vrijdag om 9.30 u. na het ontbijt.

Er is elke dag een eucharistieviering voorzien.

Bijdrage: 599 euro (volpension)

bottom of page