top of page

Stilte - Bijbel - Natuur

Stille vastendag

Tijdens de Veertigdagentijd maken we bewust ruimte voor stilte, soberheid en verbondenheid.
Op 4 maart gaan we samen de stilte in, overwegen we het evangelie en herstellen via rituelen onze verbondenheid met elkaar en de natuur. Zo willen we ons innerlijk klaarmaken voor het nieuwe leven dat met Pasen ontluikt. 
De dag wordt opgedeeld in 4 delen waarin telkens stilte, evangelie en een natuurritueel elkaar opvolgen. 's  Middags en 's avonds is er een sobere maaltijd voorzien.


Zaterdag 4 maart 2023 (9.30 u. tot 21 u.) te Ranst
Bijdrage: 35 euro voor de hele dag (incl. 2 sobere maaltijden, thee/koffiepauzes).
Inschrijven via Tau: klik hier

Paasvuurwake

Vieren en waken bij het vuur van Pasen in openlucht. Een mix van stilte, meditatie, ingetogen rituelen, rust en zorg voor elkaar vloeit naadloos over in een Paaswake in de zeer vroege ochtend. We beleven het christelijk Paasfeest met vernieuwde - en voor ons vreemde - diepgang, net zoals Franciscus nauw verbonden met de kosmos én met het eigen leven. Lijfelijk het Paasmysterie bemediteren, de cyclische wederopstanding van de kosmos en het eigen herrijzen. Niet toevallig viert de christelijke traditie Pasen op de lente-zonnewende.

Zaterdag 8 april 2023 (tussen 12 u. en 13 u.), met eigen picknick tot zondag 9 april 2023 rond 9 u. na het Paasontbijt.

Bijdrage: 70 euro (incl. overnachting, 1broodmaaltijd en een paasontbijt)

Meer info: Klik hier

Inschrijven via Tau: Klik hier

Sint-Jansvuur

Het feest van Johannes de Doper is één van de oudste feesten in de christelijke kerken, zes maanden voor Kerstmis. Johannes staat als profeet symbool voor de overgang tussen oud en nieuw, als een figuur die een omwenteling aankondigt. 

In deze Sint Jansviering willen wij de boodschap van de profeet linken aan de cyclus van de natuur, de seizoenen en ons eigen leven. We komen samen rondom oude Bijbelse verhalen, maar ook rondom een Broeder Vuur door wie God ons zegent. 

Zaterdag 24 juni 2023 om 21.30 u. (vrije bijdrage)

Optioneel: overnachting, ochtendwandeling en ontbijt zondag 25 juni 2023

Bijdrage: 50 euro

Meer info: Klik hier

Inschrijven via Tau: klik hier

Tau Pasen.jpg
candle-hand-dark-500x333.jpg
Tau vuur.jpg

Begeleiding: Tau-Franciscaanse spiritualiteit vandaag in samenwerking met Hof Zevenbergen

bottom of page