© 2018 Hof Zevenbergen

  • 2000px-F_icon.svg

Zenmeditatie

Mediteren is zich naar binnen keren, naar de kern op zoek gaan.
Telkens weer terugkeren naar ons onzichtbaar, innerlijk centrum waar we in voeling komen met de binnenkant van de werkelijkheid en allereerst van onszelf.

Zelf geworteld in een christelijke traditie, willen we openstaan voor wat andere religieuze tradities ons aanreiken. Uitgaande van de Oosterse visie dat geest en lichaam een éénheid vormen, werken geest en lichaam van meet af samen.


De zenmeditatie is een objectloze meditatievorm. De methode van het zitten en ademen, en de daarmee samenhangende bewustzijnsontlediging zijn ontleend aan de traditie van het zenboeddhisme: het zazen. Zazen kan door iedereen beoefend worden, zonder onderscheid van ras, geslacht, nationaliteit, religie of geloof.

Termen

  • Sesshin: meerdere dagen van meditatie

  • Zazen: zitmeditatie, dit is het hoofdbestanddeel van een zensesshin

  • Kinhin: wandelmeditatie, als onderbreking tussen twee zazen perioden

  • Teisho: toelichting, onderricht door zenleraar

  • Dokusan: persoonlijk gesprek met de zenleraar

  • Samu: geconcentreerd werken in stilte

  • Zendo: meditatieruimte