Zenmeditatie

Mediteren is zich naar binnen keren, op zoek gaan naar de kern, telkens weer terugkeren naar ons onzichtbaar innerlijk centrum waar we voeling krijgen met de binnenkant van de werkelijkheid en allereerst die van onszelf.

Zelf geworteld in een christelijke traditie staan we open voor wat andere religieuze tradities ons aanreiken. Zo is doorheen de jaren in Hof Zevenbergen een ruim aanbod van zenmeditatie gegroeid.

Uitgaande van de oosterse visie dat geest en lichaam een eenheid vormen, laten we beide van meet af aan samenwerken.


De zenmeditatie is een objectloze meditatievorm. De methode van het zitten en ademen, met de daarmee samenhangende bewustzijnsontlediging, is ontleend aan de traditie van het zenboeddhisme: de zazen. Zazen kan door iedereen beoefend worden, zonder onderscheid van ras, geslacht, nationaliteit, religie of geloof.

ying en yang.png

Algemene terminologie uit het zenboeddhisme:

  • Sesshin: meerdere dagen van meditatie

  • Zazen: zitmeditatie, dit is het hoofdbestanddeel van een zensesshin

  • Kinhin: wandelmeditatie, als onderbreking tussen twee zazen perioden

  • Teisho: toelichting, onderricht door zenleraar

  • Dokusan: persoonlijk gesprek met de zenleraar

  • Samu: geconcentreerd werken in stilte

  • Zendo: meditatieruimte